FILTR DELTA

Filtr delta został wykonany poprzez umocowanie spiralnego filtra wokół Rury Z Pvc z wywierconymi otworami; ta specjalna budowa ma na celu zapewnienie zalet spiralnego filtra przy zachowaniu niskiego kosztu. Rura stosowana do wykonania filtra delta jest atoksyczna i odpowiednia do wody pitnej, posiada gwint męski/żeński, średnicę od 125 do 400 mm i długość od 1 do 4 m.

Grubość rury zależy od głębokości, na jakiej ma być zainstalowany filtr delta. Wzdłuż całej długości użytkowej rury są wywiercone okrągłe otwory o średn. 10 mm (każdy otwór ma przestrzeń otwarcia wynoszącą 78,5 mm2) w odległości 10 mm jeden od drugiego, zarówno w pionie, jak i w poziomie. Wokół struktury Rury Z Pvc, spełniającej funkcję wspornika, jest mocowany na całej długości spiralny filtr ze stali inox. W odróżnieniu od pozostałych filtrów stalowych, filtr spiralny odznacza się specjalną budową umożliwiającą uzyskanie największej, możliwej przestrzeni filtracji, co w konsekwencji sprawia, że charakteryzuje się on bardzo wysoką wydajnością.

Filtr spiralny składa się z okrągłych drutów ze stali inox 304 lub 316 o zmiennej długości od 1 do 4 m, ułożonych wg linii tworzących cylindra. Na zewnątrz ułożonych jak powyżej drutów jest owijany na całej długości drut – wykonany ze stali inox 304 lub 316 – o przekroju trójkątnym, umieszczony górnym szczytem na okrągłych drutach, a podstawą skierowany na zewnątrz. Każdy punkt styczności z okrągłymi drutami jest automatycznie zgrzewany.

Prześwit filtra spiralnego stanowi odległość między poszczególnymi zwojami druta i może być regulowany stosownie do wymagań klienta. Powstałe w ten sposób szczeliny są takie same i tworzą ciągłe prześwity o takich samych wymiarach. To właśnie ta cecha sprawia, że filtr spiralny odznacza się większym prześwitem w porównaniu do pozostałych rodzajów filtrów podczas, gdy kształt drutu i jego ułożenie ( z podstawą skierowaną na zewnątrz, a szczytem do wewnątrz) zapobiega zjawisku zatkania i ułatwia pompowanie, które w ten sposób staje się skuteczniejsze. Specjalna budowa filtra delta zapewnia dużo większą przestrzeń przepływu, co z kolei zwiększa przepustowość i, dodatkowo, ułatwia i przyspiesza czynności czyszczenia studni.

 

 

 

MAKSYMALNA ZEWNĘTRZNA Ø FILTRA mm/ ZEWNĘTRZNA Ø Rury Z Pvc mm

             Szczelina

 

Przestrzeń otwarcia
%

 

140/125

 

155/140

 

175/160

 

195/180

 

215/200

 

240/225

 

265/250

 

295/280

 

345/330

 

415/400

CIĘŻAR FILTRA  (PVC PN8)
kg/m

0,20

7,41

8,70

9,68

11,59

13,52

15,47

18,21

20,50

26,35

33,45

46,87

0,40

13,79

8,41

9,36

11,22

13,11

15,02

17,70

19,94

25,73

32,72

45,98

0,60

19,35

8,15

9,08

10,91

12,75

14,62

17,26

19,45

25,18

32,08

45,20

0,80

24,24

7,93

8,83

10,63

12,44

14,28

16,87

19,02

24,70

31,51

44,52

1,00

28,57

7,74

8,61

10,38

12,16

13,97

16,52

18,64

24,27

31,01

43,92

1,25

33,33

7,52

8,37

10,10

11,85

13,63

16,15

18,22

23,81

30,46

43,26

1,50

37,50

7,33

8,16

9,87

11,59

13,34

15,81

17,85

23,40

29,98

42,68

1,75

41,18

7,17

7,98

9,66

11,35

13,08

15,52

17,53

23,04

29,56

42,17

2,00

44,44

7,02

7,81

9,47

11,14

12,84

15,26

17,24

22,72

29,18

41,71

 

 

 

MAKSYMALNA ZEWĘTRZNA Ø FILTRA mm/ ZEWNĘTRZNA Ø Rury Z Pvc mm

             Szczelina

 Przestrzeń otwarcia
%

 

140/125

 

155/140

 

175/160

 

195/180

 

215/200

 

240/225

 

265/250

 

295/280

 

345/330

 

415/400

CIĘŻAR FILTRA   (PVC PN10)
kg/m

0,20

7,41

8,96

10,32

12,43

14,52

16,81

19,86

23,04

29,71

38,55

50,29

0,40

13,79

8,67

10,00

12,06

14,11

16,36

19,35

22,48

29,09

37,82

49,40

0,60

19,35

8,41

9,72

11,75

13,75

15,96

18,91

21,99

28,54

37,18

48,62

0,80

24,24

8,19

9,47

11,47

13,44

15,62

18,52

21,56

28,06

36,61

47,94

1,00

28,57

8,00

9,25

11,22

13,16

15,31

18,17

21,18

27,63

36,11

47,34

1,25

33,33

7,78

9,01

10,94

12,85

14,97

17,80

20,76

27,17

35,56

46,68

1,50

37,50

7,59

8,80

10,71

12,59

14,68

17,46

20,39

26,76

35,08

46,10

1,75

41,18

7,43

8,62

10,50

12,35

14,42

17,17

20,07

26,40

34,66

45,59

2,00

44,44

7,28

8,45

10,31

12,14

14,18

16,91

19,78

26,08

34,28

45,13

 

 

 

MAKSYMALNA ZEWNĘTRZNA Ø FILTRA mm/ ZEWNĘTRZNA Ø Rury Z Pvc mm

             Szczelina

 

Przestrzeń otwarcia
%

 

140/125

 

155/140

 

175/160

 

195/180

 

215/200

 

240/225

 

265/250

 

295/280

 

345/330

 

415/400

CIĘŻAR FILTRA   (PVC PN16)
kg/m

0,20

7,41

10,35

12,05

14,69

17,42

20,36

24,32

28,17

34,00

43,18

55,05

0,40

13,79

10,06

11,73

14,32

17,01

19,91

23,81

27,61

33,38

42,45

54,16

0,60

19,35

9,80

11,45

14,01

16,65

19,51

23,37

27,12

32,83

41,81

53,38

0,80

24,24

9,58

11,20

13,73

16,34

19,17

22,98

26,69

32,35

41,24

52,70

1,00

28,57

9,39

10,98

13,48

16,06

18,86

22,63

26,31

31,92

40,74

52,10

1,25

33,33

9,17

10,74

13,20

15,75

18,52

22,26

25,89

31,46

40,19

51,44

1,50

37,50

8,98

10,53

12,97

15,49

18,23

21,92

25,52

31,05

39,71

50,86

1,75

41,18

8,82

10,35

12,76

15,25

17,97

21,63

25,20

30,69

39,29

50,35

2,00

44,44

8,67

10,18

12,57

15,04

17,73

21,37

24,91

30,37

38,91

49,89