Uszczelniacz

Opis

Uszczelniacz to bentonit w peletach służący do konsolidacji studni, gdyż tworzy stałą i nieprzemakalną powłokę zabezpieczającą. Jest on wykonany z naturalnego bentonitu pozbawionego substancji organicznych, o silnym stopniu spęczniania.

Został opracowany dla przemysłu zajmującego się monitorowaniem wód podgruntowych w celu stworzenia Uszczelniacza chemicznie udarnego, o wysokim stopniu nieprzepuszczalności i elastyczności, izolującego elementy filtrujące studni monitorujących i stanowiącego optymalne uszczelnienie dla opuszczonych i niewykorzystywanych studni.

Właściwości

  • Łatwy w użytku
  • Uszczelnia studnię w sposób wysoce nieprzemakalny
  • Nie kurczy się i nie pęka
  • Łatwy do wlania na głębokości
  • Jednorodne wymiary peletów sprzyjają zapobieganiu próżni
  • Stabilny chemicznie
  • Samouszczelniający się, po nasyceniu pozostaje elastyczny i można go ponownie nawilżyć.

 

Właściwości

Zakres przenikania
Objętość swobodnego spęczniania
Objętość ograniczonego spęczniania
Prędkość opadania
Początek pęcznienia
Średnica peletów
Długość peletów
Gęstość pozorna
Ciężar właściwy
Kolor

1 x 10-7 do 1 x 10-9 cm/sek.
> 500% (po 48 godzinach)
> 40% (po 48 godzinach)
40 (cm/sek.)
15 minut
8 mm
5-15 mm
1,05 – 1,10 g/ml
2,2 – 2,5 g/ml
Jasno szary

Analiza
chemiczna

SiO2
Al2O3
Fe2O3
TiO2
CaO
MgO

65,3%
11,7
6,36
0,63
1.01
3,35

K2O
Na2O
Strata w chwili zapłonu (ciała stałe ulotne)
H2O

1,70
4,90

 

5,7
14-18%

Skład
(dyfraktometria rentgenowska)

Glina montmorylonitowa
Kalcyt
Skaleń
Kwarc alfa

Większy (ok. 60%)
Niektóre
Śladowo
Śladowo

Instrukcja użycia

Do zastosowań na niewielkich głębokościach należy wolno i w sposób ciągły wlać Uszczelniacz, aby zapobiec powstaniu zatorów lub pęcherzy powietrza.
Do użytku na dużej głębokości, Uszczelniacz może być wprowadzony za pomocą rury
wstrzykującej : wlać część peletów do rury i natychmiast pompować przy użyciu wody lub powietrza.

Opakowanie

Worki plastykowe o wadze 25 kg (60 worków na spakowanej palecie