BENTOGEL HP2

Opis

Bentogel HP2 to bentonit do odwiertów wykonywanych przy użyciu cieczy. Otrzymana mieszanka ma doskonałą płynność i jest szczególnie zalecana w warunkach wymagających niskiego stężenia bentonitu w mieszance.

Służący początkowo do trudnych, żwirowych gruntów, dzięki szybkiemu nawilżaniu i produkowania lepkości, która zachowuje niezmienione właściwości na przestrzeni doby, został wkrótce zastosowany do budowy studni artezyjskich na wszystkiego rodzaju podłożach.

 

Właściwości ogólne i reologiczne

  • Wilgotność

%

12÷14

  • Osad na sicie 0,074 mm (200 mesh)

%

2 max.

  • Limit płynności

%

> 500

  • Lepkość Marsh 1500/1000 zawiesiny 5%

Sec.

> 40

  • Wytrącanie się osadu z 5 % zawiesiny w 24 godz.

%

0

  • Wyciek cieczy 7,5 %(30 w 7 atm)

ml

11÷13

  • Grubość panelu 6 %

mm

1,5

  • Wydajność

m3/t

24